fi

Paikallissäännöt

Paikallissäännöillä tarkennetaan, miten pelaaja tulee toimia golfsääntöjen puitteissa tietyissä kentän erityiskohdissa.

Tulosta paikallissäännöt tästä

1. Irtokivet hiekkaesteissä (sääntö 24-1)

Hiekkaesteissä olevat irtokivet ovat liikuteltavia haittoja ja ne saa rangaistuksetta poistaa .

2. Kastelulaitteiden kannet (sääntö 24-2)

Kastelulaitteiden kannet ovat tavallisesti kiinteitä haittoja, vapautuminen säännön 24-2 mukaisesti. Normaalin sääntöjen mukaisen vapautumisen (haittaa lyöntiä tai lyöntiasentoa) lisäksi kastelulaitteen kannesta saa vapautua niiden ollessa pelilinjalla seuraavasti:

  • Haitta on enintään kahden mailanmitan päässä viheriön reunasta.
  • Pallo on enintään kahden mailanmitan päässä kyseisestä haitasta.

3. Mittapaalut kentällä (sääntö 24-2)

150 m:n mittapaalut, joista mainittu matka on viheriön keskelle, ovat kiinteitä haittoja. Paalun poistaminen on kielletty. Vapautuminen haitasta ilman rangaistusta.

4. Sähköjohdot ja sähköpylväät kentällä (sääntö 20-5)

Jos pallo osuu kentällä olevaan sähköpylvääseen, sähköjohtoon tai harukseen, on pelaajan uusittava lyönti rangaistuksetta.

5. Etäisyysmittarin käyttö (sääntö 14-3)

Etäisyyttä mittaavien laitteiden käyttö kilpailuissa on sallittu. Sellaisia laitteita, joissa etäisyyden mittaamisen lisäksi on esimerkiksi kaltevuutta tai tuulen voimakkuutta mittaavia toimintoja, saa käyttää ainoastaan etäisyyden mittaamiseen.

6. Tiealueet

  • Puuhakkeella päällystetyt alueet eli ns. haketetut alueet ovat kentän oleellisia osia. Pelaaja voi siirtää yksittäisiä hakepaloja, mikäli pallo tällöin kuitenkin liikkuu, pelaaja saa yhden lyönnin rangaistuksen ja pallo on siirrettävä takaisin edelliselle paikalle.
  • Sora-, sepeli- tai hiekkapintaiset kentän huoltotiet ovat kiinteitä haittoja, joista saa halutessaan vapautua (Sääntö 24-2). Lähin vapauttava paikka.

7. Muurahaiskeot (sääntö 25-1b)

Muurahaiskeot pelialueella ovat kunnostettavaa aluetta. Vapautuminen ilman rangaistusta enintään mailan mitan päähän lähimmästä vapauttavasta paikasta.

8. Pallon liikuttaminen viheriöllä vahingossa

Sääntöjä 18-2, 18-3 ja 20-1 muokataan seuraavasti: Pelaajan pallon ollessa viheriöllä pelaaja ei saa rangaistusta, jos pelaaja, hänen joukkuetoverinsa, vastustajansa tai kenen tahansa caddie tai varusteet liikuttavat vahingossa palloa tai merkkinappia. Liikkunut pallo tai merkkinappi on asetettava takaisin paikalleen Säännön 18-2, 18-3 ja 20-1 mukaisesti.

Tämä paikallissääntö on voimassa ainoastaan silloin, kun pallo tai merkkinappi on viheriöllä ja sen liikkuminen on tapahtunut vahingossa.

Huomautus: Jos todetaan, että pelaajan pallon liikkumisen viheriöllä on aiheuttanut tuuli, vesi tai muu luonnollinen syy kuten painovoima, tulee pallo pelata uudesta sijaintipaikastaan. Vastaavasti edellä mainituilla tavoilla liikkunut merkkinappi tulee asettaa taikaisin paikalleen.

Rangaistus paikallissääntöjen 2 – 7 ja 9 rikkomisesta: Reikäpeli – reiän menetys, Lyöntipeli – kaksi lyöntiä.

9. Bunkkerit ja hiekka-alueet kentällä

Seuraavat hiekka-alueet eivät ole hiekkaesteitä:

  • 4.väylä: tiipaikkojen välissä oleva hiekka-alue ja viheriön takana oleva laaja hiekka-alue
  • 8. väylä: väylän puolivälissä oikealla oleva hiekka-alue
  • 9. väylä: väylän vasemmalla puolella oleva pitkä hiekka-alue ja viheriön takana viheriön ja tien välinen hiekka-alue
  • 13. väylä: väylän oikealla puolella oleva laaja hiekka-alue

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta on kaksi lyöntiä tai reikäpelissä reiän menetys.

Ota yhteyttä