Ylävalikko

Historia

 

Kalajokilaakson Golf ry:n historiikki 1988-2008

 

 

Ensimmäinen vuosikymmen

Kalajokilaakson Golfin alku on kahden vuosikymmenen takana. Kesäkuun 8. päivänä 1988 Juhani Palojärvi, Hans Kauppila, Martti Niemelä, Matti Farin ja Veli Honkola perustivat Ylivieskan Golf ry:n. Seura on merkitty yhdistysrekisteriin toukokuun 12. päivänä 1989 numerolla 150760. Elokuusta 1988 alkaen tilikirjaan on merkitty jäsenmaksunsa maksaneita uuden seuran jäseniä. Jäseniä vuoden lopussa oli tilikirjanpidon mukaan kaiken kaikkiaan viisitoista, mutta toimintakertomuksessa todetaan jäsenmääräksi 19. Tilikirjapidon mukaiset kantajäsenet olivat Kari Kaartinen, Juhani Nummijoki, Markku Tikkanen, Pauli Isokangas, Kaarlo Mattila, Martti Niemelä, Veikko Vaarapuro, Veli Honkola, Juhani Palojärvi, Juhani Nevala, Urpo Mähönen, Mauri Repo, Matti Farin, Eero Salmela ja Hans Kauppila. Liittymis- ja jäsenmaksu oli yhteensä 300 markkaa. Syyskuussa hankittiin Suomen Golfliitosta lajin opetusmateriaalia – opetuskasetti ja Mitä on golf –vihkonen. Marraskuussa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa oli läsnä yhdeksäntoista golfasiasta kiinnostunutta. Hallituksen puheenjohtajana toimi Veli Honkola, varapuheenjohtajana Hans Kauppila, sihteerinä Juhani Nevala, muina hallituksen jäseninä Martti Niemelä, Matti Farin ja Juhani Palojärvi. Hallitus piti ensimmäisellä toimikaudellaan kolme kokousta. Eräänä toimintatavoitteena oli helpohkon leveäväyläisen 9-reikäisen golfradan saaminen. Seuran ensimmäinen sääntömääräinen kokous kutsuttiin koolle Hotelli Käenpesään 30.11.1988.

Toukokuussa 1989 samassa paikassa järjestettiin infotilaisuus, jossa oli myös varuste-esittely. Elokuussa solmittiin ensimmäiset mainossopimukset Pohjola Yhtiön ja Telenokian kanssa. Seuran kassaan kilahti noista sopimuksista yhteensä 6000 mk. Rahaa tarvittiin seuratoiminnan vakiinnuttamiseen. Syksyn aikana rakennettiin harjoitusaluetta Ylivieskan kaupungilta vuokratulle maa-alueelle Salmiperälle. Alueella oli harjoitusgeeni. Bunkkerikin rakennettiin. Lyöntilavoilta lyötiin. Aluetta rakennettiin ja hoidettiin osaurakoin, mutta talkoovoiminkin töitä tehtiin. Kunnostuksessa alue kylvettiin uudelleen, salaojitettiin ja tehtiin pitcing-tyyppinen ratakaavio. Ensimmäinen alkeiskurssi järjestettiin harjoitusradalla elokuun lopulla. Marraskuussa pidetyssä vuosikokouksessa käsiteltiin myös golfratayhtiön perustamista. Hallituksen esitys asian vireille laittamisesta hyväksyttiin. Ratahanke sai myönteistä julkisuutta. Joulukuun alussa yhdistys hyväksyttiin Suomen Golfliiton jäseneksi. Hallituksen puheenjohtajana toimi Veli Honkola, varapuheenjohtajana Hans Kauppila, rahastonhoitajana Kaarlo Mattila, sihteerinä Juhani Nevala sekä muina hallituksen jäseninä Matti Farin ja Juhani Palojärvi. Vuoden lopussa jäsenmäärä oli kasvanut kahteenkymmeneenneljään.

Vuoden 1990 kevätkokouksessa oli seuran hallituksen esitys golfratayhtiön yhtiöjärjestykseksi. Rangealuetta kehitettiin edelleen salaojittamalla ja hankkimalla harjoituspalloja. Kesä- ja elokuussa järjestetyillä kursseilla Reijo Linna toimi golfopettajana. Kursseille osallistui 17 innokasta golfkärpäsen purrutta harrastajaa. Golflehti tipahti vuoden lopulla 32 postiluukusta.

Ylivieskan Vapari -messuilla kesäkuussa lajia tehtiin tutuksi suurelle yleisölle. Seuraavan vuoden syyskokoukseen hallitus toi esityksen seuran nimen muuttamisesta. Uusi nimi Laaksojen Golf otettiin käyttöön vuoden 1992 alusta lukien. Nimenmuutoksella laajennettiin toiminta-aluetta lähikuntiin samalla kasvattaen jäsenmäärää. Kaupunkiottelussa Ylivieska – Raahe – Haapajärvi saavutettiin voitto, jota voi pitää hyvänä urheilusuorituksena seuralta, jolla ei ollut vielä edes omaa kenttää. Johtokunnan puheenjohtajana toimi Juhani Nevala, kutsuttuna sihteerinä Pasi Kristiansson, rahastonhoitajana Kaarlo Mattila sekä jäseninä Juhani Palojärvi, Hans Kauppila, Aulis Lehto ja Markku Tikkanen. Vuoden lopussa jäsenmäärä oli 50.

Vuoden 1992 lopussa jäseniä oli jo 91. Johtokunnan puheenjohtajana toimi Hans Kauppila, sihteerinä Pasi Kristiansson, rahastonhoitajana Kaarlo Mattila, sekä johtokunnan jäseninä Markku Tikkanen, Juhani Nevala, Aulis Lehto ja Eero Salmela.

Vuoden 1993 lopulla yhdistysrekisteriin ilmoitettiin yhdistyksen nimen muuttamisesta Kalajokilaakson Golf ry:ksi. Nimen muuttaminen hyväksyttiin oikeusministeriössä 21.10.1993.

Seuraavien vuosien aikana harpattiin harrastuksessa aimo askel eteenpäin. Ylivieskaan oli rakenteilla Ylivieskan Golf Oy:n toimesta yhdeksänväyläinen kenttä Salmiperän alueelle ja Hiekkasärkät Golf Oy rakennutti Kalajoelle yhdeksänväyläistä par-3 kenttää. Johtokunnassa tapahtui pieniä muutoksia. Vuoden 1993 lopussa jäseniä oli 125. Asetetut tavoitteet jäsenmäärän kehityksessä eivät olleet toteutuneet. Erityisesti kaivattiin nais- ja juniorijäseniä lisää. Vuoden 1994 johtokunnassa puheenjohtajana toimi Hans Kauppila, varapuheenjohtajana Pekka Levonen, sihteerinä Pasi Kristiansson, rahastonhoitajana Kaarlo Mattila sekä muina jäseninä Markku Tikkanen, Tuomo Siipo, Rainer Bäckman ja Aulis Lehto. Vuoden toiminnassa painopisteenä oli kouluttajien kouluttaminen ja jäsenistön pelitaitojen kehittäminen. Ongelmia oli Ylivieskan harjoitusalueen kanssa. Sitä ei saatu käyttökuntoon kesän aikana. Seuran ensimmäiset mestaruuskilpailut pelattiin Kokkolan kentällä. Myös joukkueiden SM-kisoihin lähetettiin joukkue. Tähän kisanelikkoon kuluivat Hans Kauppila, Pasi Kristiansson, Aulis Lehto ja Rainer Bäckman. Seniorit osallistuivat SM-kisoihin. Lukuisia pelaajia oli kilvoittelemassa eri järjestöjen ja yhdistysten mestaruuksista. Mestaruuksia saavutettiin kaksi.

Seuraavan vuoden johtokunnan muodostivat Hans Kauppila puheenjohtajana, Rainer Bäckman varapuheenjohtajana, Leena Salonsaari sihteerinä sekä johtokunnan jäseninä Kaarlo Mattila, Markku Tikkanen, Liisa Vähäkangas, Tuomo Siipo, Matti Saarela ja Pekka Levonen. Seura järjesti omia kilpailujaan eri puolilla Suomea. Viralliset mestaruuskilpailut kisattiin edelleen Kokkolassa. Koulutustoimintaa, sääntöiltoja, kursseja ja tutustumistilaisuuksia järjestettiin sekä Ylivieskassa että Kalajoella. Pelimatkoja järjestettiin kesän aikana useita. Näin tutustuttiin kenttiin eri puolilla Suomea.

Vuosi 1995 toi mukanaan muutoksia ja uudistuksia. Johtokuntaan Liisa Vähäkankaan tilalle tuli Raija Nyman. Harjoitteluun saatiin uutuutena golfsimulaattori Ylivieskan uimahallin tiloihin. Laitteen hankki uimahallisäätiö. Jäsenet pääsivät pelaamaan Kalajoen kentälle. Seuraottelu St. Lake Golfin, Raahentienoon Golfin ja Kalajokilaakson Golfin välillä pelattiin ensimmäisen kerran. Pyhäjärvellä pelatun ottelun voitti Kalajokilaakson Golfin joukkue. Kokkolassa pelatun seuran mestaruuden voittivat scratchissä Maija Kauppila ja Aulis Lehto, hcp-sarjassa Maija Kauppila ja Asko Kärjä sekä senioreissa Martti Niemelä. Jäsenmäärä vuoden lopulla oli 119, joista junioreita oli 7. Edelliseen vuoteen verrattuna oli hienoista nousua. Tasoitukset jakaantuivat seuraavasti: alle 10 2 pelaajaa, 10-18 7 pelaajaa, 19-27 22 pelaajaa, 28-36 19 pelaajaa ja yli 36 63 pelaajaa. Harjoitusalue valmistui Salmiperälle Ylivieskaan, joka helpotti huomattavasti jäsenistön harjoittelua.

Seuraavina vuosina jäsenmäärä kehittyi positiiviseen suuntaan. Vuonna 1996 seuran nivalalaisesta jäsenkunnasta nousi esille harjoitus- ja kenttähanke Nivalaan. Syyskokouksessa asia oli esillä ja hankkeen kehittelyyn suhtauduttiin myönteisesti. Vuoden 1997 johtokuntaan uutena jäsenenä tuli Hannu-Pekka Havisto, joka valittiin myös seuran varapuheenjohtajaksi. Kenttähankkeet etenivät niin Nivalassa kuin Kalajoellakin. Ylivieskan kenttähanke sen sijaan oli tyssännyt jo jonkin aikaa sitten. Edelleenkin seuran mestaruudet ratkottiin Kokkolan kentällä, jossa seuran jäsenet myös ahkerasti olivat pelanneet jo vuosien ajan. Vuoden 1996 mestareiksi pelasivat scratchissa Maija Kauppila ja Pasi Kristiansson, hcp-sarjassa Pirkko Ahonen ja Juha Lehtikangas, senioreissa Martti Niemelä ja Kaarlo Mattila sekä reikäpeleissä Pasi Kristiansson ja Hans Kauppila. Jäsenkunta koostui vuoden 1997 lopulla 140 miehestä, 60 naisesta ja 18 juniorista. Tasoitus oli alle 10 viidellä pelaajalla, 10-18 17 pelaajalla, 19-27 33 pelaajalla, 28-36 31 pelaajalla ja loput pelasivat 36-54 tasoituksella.

Seuraavana vuonna seuralla oli tiivistä yhteistyötä kahden kenttäyhtiön kanssa. Hopeagolf Oy Nivalassa ja Hiekkasärkät Golf Oy Kalajoella hallinnoivat omia kenttiään. Nivalan kenttä valmistui ja Kalajoella käytössä oli par3-kenttä. Kalajoella oli etenemässä rakentamisvaiheeseen uudet yhdeksän väylää. Syyskokouksessa uusina jäseninä johtokuntaan valittiin Pirkko Ahonen ja Tarmo Vuolteenaho. Puheenjohtajana jatkoi Hans Kauppila. Kokouksessa otettiin kantaa ja esitettiin koulutustoimintaan panostamista. Kouluttajien määrään toivottiin reilua kohennusta, myös naiskouluttajan tarve tuotiin esille. Jäsenkunta koostui vuoden lopulla 140 miehestä, 60 naisesta ja 18 juniorista. Tasoitus oli alle 10 viidellä pelaajalla, 10-18 17 pelaajalla, 19-27 33 pelaajalla, 28-36 31 pelaajalla ja loput pelasivat 36-54 tasoituksella. Vuoden mestaruuskisat järjestettiin edelleen Kokkolassa. Mestareiksi scratch -sarjoissa pelasivat Jari Mikkola, Risto Vähäkangas, Maija Kauppila ja Raija Nyman. Hcp –sarjojen mestarit olivat Pekka Liias ja Kirsi Himanka. Seuran kymmenvuotisjuhlia vietettiin pikkujoulun merkeissä. Jäsenmäärä oli lähes 300.

Toinen vuosikymmen

Puheenjohtaja vaihtui vuodelle 1999, Pekka Salonsaari valittiin seuran uudeksi vetäjäksi. Uusina johtokunnan jäseninä aloittivat Kari Heinonen, Ari Impola ja Esko Heiska. Syksyllä jäsenmäärä hipoi jo viittäsataa. Yksi seura, kaksi kotikenttää – iskulause oli esillä. Korttisuorituksia kesän aikana oli satakunta. Mestaruuksista taisteltiin suorassa pelissä Kalajoella. Mestaruudet menivät Pasi Kristianssonin ja Maija Kauppilan nimiin. Tasoitukselliset sarjat ratkottiin Nivalan kentällä. Kari Heinonen ja Hilli Havisto voittivat. Juniorimestariksi pelasi Juho Ahveninen. Reikäpelimestariksi suoriutui Jari Mikkola suorassa pelissä ja Ari Impola tasoituksellisessa sarjassa. Seuran toiminta kahden kenttäyhtiön hallinnoimilla pelialueilla loi säröjä, jotka kulminoituivat seuran syyskokouksessa marraskuun lopulla. Paikalla oli 170 yhdistyksen jäsentä. Asialistalla oli seuran kotikentän valitseminen. Molemmat kentät saivat kannatusta, mutta kokouksen päätöksenä oli äänin 96-53, että seuran kotikenttä on Kalajoki. Johtokunta pyysi eroa saatuaan epäluottamuslauseen. Ero myönnettiin. Seuran puheenjohtajaksi kokouksessa valittiin Pekka Salonsaari ja johtokunnan muiksi jäseniksi Jarmo Saari, Eini Moilanen, Rainer Bäckman, Matti Saarela, Pekka Levonen (sihteeri/rahastonhoitaja), Maija Kauppila (varapuheenjohtaja), Markku Sipilä ja Pentti Rahikkala.

Nykymuotoinen toiminta vakiintui vuonna 2000. Seuralle valittiin myös ensimmäinen kapteeni – Hans Kauppila. Käytössä oli Hiekkasärkkien hyväkuntoiset kentät. Ylivieskassa toiminta Salmiperän rangealueella loppui. Uusi harjoitusalue tehtiin Keskisen raviradan alueelle. Yhteistyö tiivistyi seuran ja kenttäyhtiön välillä. Alkeiskursseja järjestettiin kymmenen ja osallistujia niissä oli kaikkiaan 200. Jäsenmäärä kasvoi huolimatta seuran hajoamisesta kahden kentän kesken. Vuoden lopulla heitä oli yli 500. Seuran mestaruudet ratkottiin kotikentällä. Suoran pelin miehissä voitti Pasi Kristiansson ja naisissa Liisa Vähäkangas. Tasoituksellisissa sarjoissa Tuomo Iso-Heiniemi ja Emilia Simonen. Senioreissa Aulis Lehto ja Pirkko Änkilä.

Hans Kauppila toimi Myös Suomen Golfliiton  hallituksessa vuodet 2001 – 2004 ja sai ansaitusti Golfliiton hopeisen ansiomerkin vuonna 2005.

Ensimmäinen pro Jukka Ahtinen aloitti toimintansa kesäkaudella 2001. Tämä jäntevöitti erityisesti junioritoimintaa, josta tuli järjestelmällistä ja ohjattua. Jäsenmäärä kasvoi huikeaa tahtia. Vuoden lopulla 700 jäsenen raja oli lähellä, tarkalleen 692. Runsaasti lisääntyneen toiminnan vuoksi seuralle palkattiin myös toimistotyöntekijä Terttu-Liisa Kotka. Kesän aikana kilpailutoiminta oli erittäin vilkasta. Syyskokouksessa Pekka Salonsaari valittiin jatkamaan puheenjohtajana ja muiksi johtokunnan jäseniksi valittiin Uolevi Palola, Hannu Savikangas (sihteeri), Esa Anttila, Maija Kauppila (varapuheenjohtaja/rahastonhoitaja), Esa Fors, Jarmo Simonen, Markku Sipilä ja Eini Moilanen. Mieskapteenina toimi edelleen Hans Kauppila ja naiskapteeniksi valittiin Sinikka Haarala.

Vuosi 2002 oli vahvan kasvun aikaa. Toiminta vilkastui kaikilta osin. Jäsenmäärä lähenteli jo tuhatta. Seuran prona toimi Antti Mäkelä. Määrätietoisen juniorityön tuloksena aluetoureilla saavutettiin menestystä. Krista Palola ja Matias Fors saavuttivat aluemestaruudet vuonna 2003. Samana vuonna seura järjesti ensimmäiset SM-kisansa. Varttuneimmat miesseniorit kisasivat mestaruuksista Hiekkasärkkien maisemissa. Kisajärjestelyt onnistuivat ja talkooväki saattoi olla tyytyväinen suoritukseensa. Syksyn tilastossa Golfliitolle ilmoitettiin 1059 maksanutta jäsentä. Syyskokouksessa uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Hannu Savikangas. Johtokuntaan kuuluivat lisäksi Paula Palola sihteerinä ja rahastonhoitajana, Esa Fors varapuheenjohtajana sekä jäseninä Uolevi Palola, Pirkko Änkilä, Pekka Kujala, Esa Anttila, Jarmo Simonen ja Markku Sipilä.

Vuodet 2008-10

Viimeisten vuosien aikana jäsenmäärä on hiljalleen kasvanut. Vuoden 2007 syksyllä ilmoitettiin Golfliittoon 1226 jäsentä, joista miehiä oli 701, naisia 369 ja alle 22 -vuotiaita poikia 118 ja tyttöjä 38. Merkille pantavaa vuoden 2007 toiminnassa oli junioreiden vahva esiintyminen. Erityisesti Krista Palolan edesottamukset ilahduttivat. Hän saavutti T16 sarjassa aluetoureilla yhteensä 90 pistettä, jolla määrällä jakoi ykkössijaa koko valtakunnan tasolla yhdessä Anne Hakulan kanssa. Junioreiden SM-joukkuekisassa joukkueemme Hamid Bur, Pauli Kristiansson, Jani Liias, Niina Liias, Niko Antti-Roiko, Matias Fors, Jarno Palola ja Krista Palola sijoittui yhdeksänneksi.

Jäsenmäärä jämähti sijoilleen vuosien 2008 – 2010 ajaksi. Etäjäseniä on lähtenyt pois, mutta suunnattu aktiivinen jäsenhankinta seuran omalle toiminta-alueelle on tuottanut tulosta. Näin jäsenkatoa ei päässyt tapahtumaan.

Vuonna 2008 elokuussa juhlittiin seuran 20-vuotista taivalta järjestämällä juhlakilpailu. Golfliiton terveiset toi Jukka Rissanen. Liitto lahjoitti seuralle muistoksi sembramännyn taimen, joka istutettiin klubirakennuksen eteen. Puu sopii hyvin kuvaamaan kuluvaa aikaa. Tulevat vuodet ja vuosikymmenet näkyvät männyn varttuessa – kasvaessa pituutta ja paksuutta. Onhan golfkulttuurimme kuitenkin kovin nuori, vasta vertauskuvallisesti aikuisuuteen astumassa.

Juhlassa muistettiin seuran uudella standaarilla seuratoiminnassa mukana olevia perustajajäseniä. Standaarin saivat Markku Tikkanen, Urpo Mähönen, Juhani Nevala, Martti Niemelä ja Hans Kauppila.

Juhlavuoden kohokohtia oli myös yhtiön aloittama klubitalon laajennus. Pelikauden 2009 alkuun mennessä laajennus on valmis palvelemaan seuran omia ja vierailevia golffareita. Hyvä yhteistyö seuran ja yhtiön välillä luo oivan pohjan jatkotyölle ja tuleville vuosikymmenille.

Marraskuussa 2008 seuran toiminnanjohtaja Kari Mattila siirtyi kotikonnuilleen Porvooseen ja uutena toiminnanjohtajana aloitti Esa Takala.

Oulussa järjestettiin keväällä 2010 liittokokous. Kokouksen asialistalla oli mm. uuden golfstrategian hyväksyminen. Paljon herätti puhetta liiton hallintomalli. Ponsiesityksen mukaisesti kokous päätti edellyttää liiton hallitukselta toimia hallinnon jäntevöittämiseksi. Kokouksessa seuran puheenjohtaja Hannu Savikangas valittiin valtuustoon varsinaiseksi jäseneksi kaksivuotiskaudeksi. Liiton hallitus valitsi toimikunnan valmistelemaan liiton uutta hallintomallia. Pohjois-Suomen alueen edustajaksi toimikuntaan tuli Hannu Savikangas. Toimikunta kokoontui kevään ja kesän aikana viisi kertaa. Valmisteltu hallintomalli kiersi lausunnolla syksyn aikana alueiden kokouksissa. Syysvaltuustossa asiaa käsiteltiin ja ylimääräisessä liittokokouksessa esitys ei tullut hyväksytyksi, joten asia raukesi.

Vuoden 2010 syyskokouksessa puheenjohtajan nuija siirtyi Hannu Savikankaalta Eljas Rantalan käteen.

Vuoden 2011 seuran johtokuntaan kuuluivat: Puheenjohtaja Eljas Rantala, varapuheenjohtaja Jarmo Simonen, sihteerinä ja rahastonhoitajana Paula Palola sekä jäsenet Pirjo Kortesoja, Jari Mäkelä, Antti Kois, Rauha Ojala, Jussi Mähönen ja Pirkko Änkilä.  Seuran toiminnanjohtajana toimi Esa Takala. Kalajoki Golfin prona toimi Jussi Mähönen, joka vastasi alkeiskurssitoiminnasta sekä edustusjunioreistamme. Mies kapteenina toimi Aulis Lehto ja naiskapteenina Leila Simonen.

Hannu Savikangas kuului seuran edustajana Suomen Golfliiton liittovaltuustoon.

Seuran sihteeri ja golfklubin ”äiti” palvelupäällikkö Paula Palola siirtyi Hotelli Rantakallan hotellinjohtajaksi keväällä 2011.  Uudeksi yhtiön palvelupäälliköksi valittiin oululainen Petri Westerlund, Petri aloitti työt kevättalvella 2012.

Seuran ja yhtiö laativat yhdessä toimintastrategian Kalajoki Golfille, toimintamallissa luotiin tavoitteet millaiseksi yhteisöksi Kalajoki Golf halutaan rakentaa vuoteen 2020 mennessä.

Strategiaa päivitettiin vuonna 2012.

Jäsenmäärä oli 31.8.2011  1204 kpl, joista miehiä 688, naisia 376, alle 22-vuotiaita poikia 101 ja tyttöjä 39.

Jäsenistön painotus muuttui edelleen seuran oman toiminta-alueen suuntaan ns. etäjäsenien määrä  pieneni.  Jäsenistöstä suurin osa on kalajokisia ja ylivieskalaisia.

Kilpailutoiminta oli vilkasta.

Kalajoella järjestettiin mm. heinäkuussa 2011 FJT –osakilpailu jolloin kentällä nähtiin monenmoisia nuoria mailataitureita. Niina Liias oli niukasti kakkonen ja poikien sarjassa Niko Antti-Roiko oli 5.s ja Jarno Palola 13.

Seuran mestaruus naisissa meni Niina Liiakselle, Nina oli koko kauden hyvässä pelivireessä.   Hänen paras suorituksensa oli naisten SM –nelonen. Miesten seuran mestaruuden vei nimiinsä Niko Antti-Roiko.

Erityisesti senioritoiminta on jatkunut viimevuosina vilkkaana, viikkokilpailuissa ja seuraotteluissa on ollut osallistujia runsaasti.

Seuran todellinen puuhamies kapteeni Aulis Lehto luopui kapteenin tehtävistä vuoden 2011 lopussa.

Syyskokouksessa Aulis Lehtoa muistettiinseuran kultaisella ansiomerkillä ja pitkäaikaista johtokunnan jäsentä ja junioritoiminnassa aktiivisesti mukana ollutta Pirkko Änkilää muistettiin seuran omalla standardilla.

Vuoden 2012 johtokuntaan kuuluivat: Puheenjohtaja Eljas Rantala, varapuheenjohtaja Jari Mäkelä, sihteerinä Petri Westerlund sekä jäsenet Pirjo Kortesoja, Jarmo Simonen, Rauha Ojala, Jussi Mähönen, Matti Myllylahti ja Matti Ojala.  Seuran toiminnanjohtajana toimi Esa Takala ja Kalajoki Golfin uutena golfopettajana aloitti PGA Pro Reijo Linna.

Seuran uudeksi mieskapteeniksi valittiin Jarmo Simonen ja naiskapteenina jatkoi Leila Simonen.

Seuran säännöt päivitettiin ajan tasalle ja hyväksyttiin kevätkokouksessa 2012.

Vuoden 2012 kesä muistetaan erittäin sateisena ja kylmänä kesänä. Johtuneeko siitä vai mistä mutta seuran jäsenmäärä pieneni 45 henkilöllä.  Seurassa tiedostettiin asia ja kesän aikana järjestettiin erilaisia tapahtumia jossa houkuteltiin uusia jäseniä lajin pariin. Opetustoimesta vastasi PGA Pro Reijo Linna.

Seuran senioritoiminta oli tänäkin vuonna erittäin vilkasta ja aktiivista.  Seniorit ovat tehneet talkootöitä mm. rakentamalla lähettäjän kopin ja siivoamalla ympäristöä.

Junioreiden talviharjoittelusta vastasi Jussi Mähönen. Junioreita kävi ohjauksessa kymmeniä 5 – 14 vuotiaita.

Kansallisesta menestyksestä vastasi Niina Liias sijoittumalla kolmanneksi nuorten lyöntipelien SM-kisoissa.

Seurat mestaruudet 2012 taituroivat itselleen naisissa Niina Liias ja miehissä Niko Antti-Roiko.

Kalajoki golfin kilpailuja on pyritty viime vuosina kehittämään kilpailuista tapahtumiin.  Muutamat tapahtumat mm. Topi-Kalustajan Juhannuskisat, venetsialaiset ja syyskuussa pelattava Avio/Avo-pariweekend ovat saavuttaneet vuosittain niin suuren suosion että muutaman päivän sisällä ilmoittautumisen alkamisesta on kaikki paikat täynnä ja varasijoilla jonotetaan.

Naistoimikunta hoiti aktiivisesti erilaisia tapahtumia mm. Kansallinen Golf –tapahtuman,  retkiä

Pietarsaareen ja Siikajoelle, seuran retki Paltamoon ja Katinkultaan sekä ohjelmallisen pikkujoulun klubilla.

css.php